15 Apr 2013

KPUM-F

Ketua KPUM-Fak. Syari'ah dan Hukum
 Nama : Sufyan Bariqi

Ketua KPUM-Fak. Adab dan Ilmu Budaya
 Nama : Nur Huda

Ketua KPUM-Fak. Tarbiyah dan Keguruan
 Nama : Ubaidillah

Ketua KPUM-Fak. Ushuluddin, Studi Agamadan Pemikiran Islam
 Nama : Zacky

Ketua KPUM-Fak. Dakwah
 Nama : Saifudin

Ketua KPUM-Fak. Sains dan Teknologi
 Nama : Yophi

Ketua KPUM-Fak. Ilmu Sosial dan Humaniora
 Nama : Egi Idris

Tidak ada komentar:

Posting Komentar